wymowa
Translatica, kierunek polsko-angielski
wymowa rzeczownik, rodzaj żeński;
pronunciation językoznawstwo, techniczny;
eloquence;
utterance;
elocution celownik, książkowe, oficjalne;
tenor;
speech;
meaning;
force;
oratory;
accent;
diction;
purport;
błędna wymowa rzeczownik, rodzaj żeński; → cacoepy
dobra wymowa rzeczownik, rodzaj żeński; → good pronunciation
miękka wymowa rzeczownik, rodzaj żeński; → soft pronunciation językoznawstwo
niepoprawna wymowa rzeczownik, rodzaj żeński; → incorrect pronunciation
nosowa wymowa rzeczownik, rodzaj żeński; → twang
wadliwa wymowa rzeczownik, rodzaj żeński; → defective pronunciation
zła wymowa rzeczownik, rodzaj żeński; → bad pronunciation
akcent z cechami wymowy amerykańskiej i brytyjskiej rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → mid-Atlantic accent
błąd w wymowie rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → error in pronunciation
błąd wymowy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → pronunciation error
lekcje wymowy rzeczownik, rodzaj żeński, liczba mnoga; → elocution lessons
nauczyciel wymowy rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy; → elocutionist
pominięcie w wymowie rzeczownik, rodzaj nijaki; → elision
sztuka wymowy rzeczownik, rodzaj żeński; → elocution
upośledzenie wymowy rzeczownik, rodzaj nijaki; → dysarthria

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich