oratorstwo
Translatica, kierunek polsko-angielski
oratorstwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
oratory książkowe, oficjalne;
eloquence;
elocution;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich