akcent

Słownik polsko-angielski PWN

akcent m. accent
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
akcent
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
akcent akutowy
akcent cudzoziemski

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Wyświetlacz może wyświetlać uproszczone glify (np. znaki z
akcentami
można wyświetlać bez akcentu, a małe litery może wyświetlać jako duże)”.

The display may use simplified glyphs (e.g.
accented
characters may be displayed without accent, or lower case letters may be shown as upper case letters)’.
Wyświetlacz może wyświetlać uproszczone glify (np. znaki z
akcentami
można wyświetlać bez akcentu, a małe litery może wyświetlać jako duże)”.

The display may use simplified glyphs (e.g.
accented
characters may be displayed without accent, or lower case letters may be shown as upper case letters)’.

Rozumienie jest często poprawne w sprawach powszechnych, konkretnych i dotyczących pracy, jeśli
akcent
i odmiana są dostatecznie przystępne dla międzynarodowego środowiska użytkowników.

Comprehension is often accurate on common, concrete, and work-related topics when the
accent
or variety used is sufficiently
intelligible
for an international community of users.
Rozumienie jest często poprawne w sprawach powszechnych, konkretnych i dotyczących pracy, jeśli
akcent
i odmiana są dostatecznie przystępne dla międzynarodowego środowiska użytkowników.

Comprehension is often accurate on common, concrete, and work-related topics when the
accent
or variety used is sufficiently
intelligible
for an international community of users.

...w większości, jest dokładne w sprawach powszechnych, zasadniczych i związanych z pracą, jeśli
akcent
i odmiana są dostatecznie przystępne dla międzynarodowej wspólnoty użytkowników.

Comprehension is mostly accurate on common, concrete, and work-related topics when the
accent
or variety used is sufficiently
intelligible
for an international community of users.
Zrozumienie, w większości, jest dokładne w sprawach powszechnych, zasadniczych i związanych z pracą, jeśli
akcent
i odmiana są dostatecznie przystępne dla międzynarodowej wspólnoty użytkowników.

Comprehension is mostly accurate on common, concrete, and work-related topics when the
accent
or variety used is sufficiently
intelligible
for an international community of users.


Słownik języka polskiego
Zobacz „akcent” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich