znaczenie

Słownik polsko-angielski PWN

znaczenie n. (sens) meaning; (ważność) significance
znaczący przym. (gest, uśmiech) meaningful; (rola, pozycja) significant
znaczyć cz. to mark (karty, teren); (oznaczać) to mean; (mieć znaczenie) to matter
to znaczy … that is to say…

Przydatne zwroty

(an) Boden gewinnen.
Zyskiwać na znaczeniu.
Eine untergeordnete/bedeutende Rolle spielen.
Odgrywać podrzędną/znaczącą rolę.
Słownik języka polskiego
Zobacz „znaczenie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich