Translatica, kierunek angielsko-polski
oratory rzeczownik;
krasomówstwo książkowe, oficjalne;
oratorstwo książkowe, oficjalne;
kaplica;
oratorium religia;
kaplicowy;
wymowa;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich