Translatica, kierunek niemiecko-polski
vorlegen czasownik;
przedłożyć ekonomia;
zaprezentować wojsko, radio, techniczny;
złożyć;
wnieść;
okazywać prawo;
okazać;
wnosić;
wykazać;
składać;
pokazać;
zadawać;
zadać;
podawać;
podać sport;
wysunąć;
wysuwać;
oddać;
zgłosić;
paszport;
narzucić;
narzucać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich