Translatica, kierunek niemiecko-polski
vollenden czasownik;
ukończyć szkolnictwo wyższe, szkolnictwo;
dokonać celownik;
dokonywać celownik;
wykończyć technika;
wykańczać przemysł;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich