Translatica, kierunek niemiecko-polski
veranlassen czasownik;
skłonić książkowe, oficjalne;
skłaniać książkowe, oficjalne;
usposabiać książkowe, oficjalne;
usposobić książkowe, oficjalne;
kazać;
namówić;
polecać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich