Translatica, kierunek niemiecko-polski
opfern czasownik;
ofiarować religia;
ofiarowywać religia;
złożyć w ofierze religia;
składać w ofierze religia;
oddać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich