Translatica, kierunek niemiecko-polski
nennen czasownik, nieregularny;
nazywać;
nazwać;
zwać celownik;
wymienić;
podawać;
podać;
mianować;
polecić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich