Translatica, kierunek niemiecko-polski
hinausbringen czasownik, nieregularny;
wynosić;
wynieść;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich