Translatica, kierunek niemiecko-polski
herumbringen czasownik, nieregularny;
rozgadać potoczne, nieoficjalne;
rozgadywać potoczne, nieoficjalne;
zyskać;
pozyskać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich