Translatica, kierunek niemiecko-polski
hereinplatzen czasownik, sein;
wpaść potoczne, nieoficjalne;
wpadać potoczne, nieoficjalne;
wpychać się potoczne, nieoficjalne;
wpadać jak bomba potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich