Translatica, kierunek niemiecko-polski
errichten czasownik;
wznieść techniczny;
wznosić techniczny;
budować;
tworzyć;
zbudować książkowe, oficjalne;
stawiać;
utworzyć;
postawić;
stworzyć;
wystawić;
ulokować książkowe, oficjalne;
dźwigać techniczny;
ustanowić informatyka;
erygować;
stawić;
stanąć;
stwarzać;
opierać;
sporządzać prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich