Translatica, kierunek niemiecko-polski
eingehen czasownik, nieregularny, sein;
wpływać;
zamierać;
wchodzić;
padać;
marnieć techniczny;
zbiegać;
snąć;
nadejść;
wejść;
zdechnąć potoczne, nieoficjalne, obraźliwe, pejoratywne;
zdychać potoczne, nieoficjalne, obraźliwe, pejoratywne;
zawierać;
posnąć;
obumrzeć;
paść;
zawrzeć;
zmarnieć;
upadać;
przystać;
upaść;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich