Translatica, kierunek niemiecko-polski
bestimmen czasownik;
ustalić;
ustalać;
wyznaczyć techniczny;
naznaczać książkowe, oficjalne;
oznaczać;
determinować książkowe, oficjalne;
oznaczyć;
definiować książkowe, oficjalne;
wytyczać;
naznaczyć książkowe, oficjalne;
powołać;
zdeterminować książkowe, oficjalne;
domawiać potoczne, nieoficjalne;
plan;
wytyczyć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich