Translatica, kierunek niemiecko-polski
an przyimek;
przy;
do;
nad;
na;
u;
po;
o;
w;
we;
z;
za;
weń;
nade;
od;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich