Translatica, kierunek niemiecko-polski
also przysłówek;
więc;
zatem książkowe, oficjalne;
a zatem;
a więc;
tak;
przeto;
otóż książkowe, oficjalne;
ach tak;
no;
a więc;
tym samym;
ano;
tak więc;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich