Translatica, kierunek niemiecko-polski
Xenophober rzeczownik, rodzaj męski, liczba pojedyncza;
ksenofob;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich