Translatica, kierunek niemiecko-polski
Würde rzeczownik, rodzaj żeński;
godność książkowe, oficjalne;
dostojeństwo książkowe, oficjalne;
dostojność książkowe, oficjalne;
powaga książkowe, oficjalne;
zaszczyt;
honor;
tytuł;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich