Translatica, kierunek niemiecko-polski

Urstoff rzeczownik, rodzaj męski;
element;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich