Translatica, kierunek niemiecko-polski

Tagebuchschreiber rzeczownik, rodzaj męski;
pamiętnikarz literatura;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich