Translatica, kierunek niemiecko-polski
Star rzeczownik, rodzaj męski;
gwiazda przenośne;
szpak;
bielmo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich