Translatica, kierunek niemiecko-polski
Standpunkt rzeczownik, rodzaj męski;
opinia;
aspekt;
punkt;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich