Translatica, kierunek niemiecko-polski
Standort rzeczownik, rodzaj męski;
miejsce ekonomia;
siedziba;
pozycja;
ośrodek ekonomia;
sytuacja;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich