Translatica, kierunek niemiecko-polski
Standard rzeczownik, rodzaj męski;
norma;
wzorzec technika;
standard;
standardy;
stopa;
znormalizowany chemia;
poziom;
projekt;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich