Translatica, kierunek niemiecko-polski
Rang rzeczownik, rodzaj męski;
ranga;
stopień;
rząd;
balkon sztuka;
galeria;
klasa;
godność książkowe, oficjalne;
miejsce;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich