Translatica, kierunek niemiecko-polski
Quantum rzeczownik, rodzaj nijaki;
ilość;
pula;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich