Translatica, kierunek niemiecko-polski
Prima rzeczownik, rodzaj męski;
prima potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich