Translatica, kierunek niemiecko-polski
Nachtrag rzeczownik, rodzaj męski;
dodatek;
suplement;
aneks informatyka;
dopisek;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich