Translatica, kierunek niemiecko-polski
Mitgift rzeczownik, rodzaj żeński;
posag;
wiano celownik;
wyprawa;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich