Translatica, kierunek niemiecko-polski

Hauptpunkt rzeczownik, rodzaj męski;
istota;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich