Translatica, kierunek niemiecko-polski
Handel rzeczownik, rodzaj męski, liczba pojedyncza;
sprawa;
handel;
interes;
kupiectwo;
sprzedaż;
biznes;
umowa;
komercja;
obrót;
układ;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich