Translatica, kierunek niemiecko-polski
Gesellschaft rzeczownik, rodzaj żeński;
spółka;
kompania wojsko, celownik;
impreza;
bractwo potoczne, nieoficjalne;
grupa;
socjeta;
federacja;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich