Translatica, kierunek niemiecko-polski
Durchschnitt rzeczownik, rodzaj męski;
średnia;
środek;
profil;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich