Translatica, kierunek niemiecko-polski
Durchgang rzeczownik, rodzaj męski;
przełaz;
przejazd;
pasaż;
runda;
turnus;
tunel;
tura;
kolejka;
faza;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich