Translatica, kierunek niemiecko-polski
Dienst rzeczownik, rodzaj męski;
służba celownik;
dyżur;
usługa;
służka architektura;
posługa książkowe, oficjalne;
pomoc;
biuro;
obsługa;
misja;
agencja;
tajemnica;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich