Translatica, kierunek niemiecko-polski
Bulle rzeczownik, rodzaj męski;
bulla religia;
gliniarz potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
byk;
samiec;
stadnik;
glina;
kawał chłopa potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
bysio;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich