Translatica, kierunek angielsko-polski
writing rzeczownik;
pismo;
pisanie informatyka;
pisarstwo;
dokument;
napis;
utwór;
autorstwo;
pisarski;
zapisywanie elektryka, elektronika;
pisać;
pismo;
pisaniowy;
pismowy;
pismo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich