Translatica, kierunek angielsko-polski
wastage rzeczownik;
strata;
ubytek finanse, przemysł;
odpadki;
utrata;
straty;
ubytki;
odpad;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich