Translatica, kierunek angielsko-polski
warranty rzeczownik;
gwarancja;
rękojmia prawo;
poręczenie prawo;
poręka;
gwarancyjny ekonomia, prawo, handel;
rękojmie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich