Translatica, kierunek angielsko-polski
vis-a-vis przyimek;
vis-a-vis;
naprzeciw;
wobec;
względem;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich