Translatica, kierunek angielsko-polski
value rzeczownik;
wartość książkowe, oficjalne;
walor muzyka, książkowe, oficjalne;
cena;
znaczenie;
waluta;
wartości;
zaleta;
koszt;
nominał;
cecha;
taksować;
ceniony;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich