Translatica, kierunek angielsko-polski
unsay czasownik;
odwołać;
cofać;
cofnąć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich