Translatica, kierunek angielsko-polski
typical przymiotnik;
typowy medycyna;
gatunkowy;
klasyczny;
znamienny książkowe, oficjalne;
okazowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich