Translatica, kierunek angielsko-polski
trigger rzeczownik;
spust nauki ścisłe, wojsko, informatyka;
cyngiel potoczne, nieoficjalne;
wyzwalacz informatyka;
przerzutnik informatyka;
język spustowy wojsko, technika;
tryger;
hamulec;
spustowy;
kurek;
zapadka;
cyrkiel;
procedura wyzwalana informatyka;
spustowy;
zapadkowy;
kurkowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich