Translatica, kierunek angielsko-polski
ticket rzeczownik;
bilet;
mandat;
kwit;
numerek;
kupon;
etykieta;
biletowy;
etykietka;
kwitek;
metka;
los;
licencja;
karnet;
bon;
kuponowy;
bilety;
kartka;
karta;
numer;
bonowy;
bilet;
mandat karny prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich