Translatica, kierunek angielsko-polski
threaten czasownik;
grozić;
zagrażać biologia, medycyna;
zagrozić;
pogrozić;
straszyć;
godzić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich