Translatica, kierunek angielsko-polski
tend czasownik;
zmierzać;
pielęgnować ogrodnictwo;
dążyć;
pilnować;
mieć tendencję techniczny;
zdążać;
paść;
skłonić;
dozorować techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich