Translatica, kierunek angielsko-polski
take away czasownik;
zabrać;
odejmować finanse;
odebrać;
zabierać;
odbierać;
odjąć;
wynieść;
wynosić;
wywozić;
oddalić;
wziąć;
usuwać;
pozbawić;
usunąć;
ująć;
wywieźć;
uwieźć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich